Servisní zakázky

Jednoduchá databáze servisních zakázek (záruční i mimozáruční). Základní údaje zákazníka a zařízení. Evidování jednotlivých úkonů servisu, případný výpočet ceny, tisk protokolu, filtrování nevyřízených zakázek

Martin Kout
Heřmanov 28
405 02  Děčín
martin@martinkout.cz

martin.kout28@gmail.com
tel.:(+420) 604 123 115
tel: (+420) 734 754 780
IČ: 62781596