Databáze

Servisní zakázky

Jednoduchá databáze servisních zakázek (záruční i mimozáruční). Základní údaje zákazníka a zařízení. Evidování jednotlivých úkonů servisu, případný výpočet ceny, tisk protokolu, filtrování nevyřízených zakázek

Správa hřbitova

Pro evidence hrobových (urnových) míst. Seznam míst, plánek hřbitova, fotografie, hlídání pronájmů, tisk smluv, ... Ideální pro menší a střední obecní hřbitovy.

Evidence a zkoušky svářečů

Evidence svářečů, zaškolení, základních kurzů, úředních kurzů   rozpisy zkoušek, tisk protokolů, WPS vč. obrázků...
Martin Kout
Heřmanov 28
405 02  Děčín
martin@martinkout.cz

martin.kout28@gmail.com
tel.:(+420) 604 123 115
tel: (+420) 734 754 780
IČ: 62781596