www stránky

Fotím starší zrcadlovkou Canon 450D.
Z větší části "dokumentačně" pro obec.

Pokud potřebujete, mohu pomoci s Vašimi fotografiemi.
Ať již se jedná o skenování, retuš, ořez, 
přípravu pro tisk nebo pro web.

Tisk od malé fotografie až po velkoformát A0.

sazba a tisk

Mimo svou hlavní práci se zabývám i grafickými návrhy a sazbou.

Nejvíc vydáváním měsíčníku "Heřmanovský zpravodaj".
Dále to jsou plakáty, pozvánky, vizitky, letáky a další.
příprava knihy (od přepisu, přes zalomení stran až po odeslání do tiskárny),
grafický návrh raznice, silikonové náramky, pohlednice, ...

www stránky

Tvorba stránek, grafické návrhy
Úpravy šablon Webnode.
Správa a aktualizace www stránek.

Dnes se tím zabývám již pouze okrajově
(kromě aktualizací dat obce Heřmanov)

databáze

Tvorba databázových aplikací

v programu MS Access.
Příprava šablon v MS Office.


 

  • Sjednocení vzhledu dokumentů, skenování, archivace, formátování textu, příprava šablon, ..

A nyní ještě práce s geografickým softwarem QGIS.

Zanesené mapy obce ve vrstvách

  • fotomapa, 
  • katastr nemovitostí
  • pozemky obce
  • zanesení infrastruktury
  • plán hřbitova
  • pasport veřejného osvětlení
  • pasport místních komunikací
  • a další.
Buď on-line načítání z databáze CUZK nebo "off-line" z vlastních místních dat (nebo kombinace).
Martin Kout
Heřmanov 28
405 02  Děčín
martin@martinkout.cz

martin.kout28@gmail.com
tel.:(+420) 604 123 115
tel: (+420) 734 754 780
IČ: 62781596