Dejte vědět, co potřebujete, Já vám řeknu, co pro vás mohu udělat.

www stránky

Fotím starší zrcadlovkou Canon 450D.
Z větší části "dokumentačně" pro obec.

Pokud potřebujete, mohu pomoci s Vašimi fotografiemi.
Ať již se jedná o skenování, retuš, ořez, 
přípravu pro tisk nebo pro web.

Tisk od malé fotografie až po velkoformát A0.

sazba a tisk

Mimo svou hlavní práci se zabývám i grafickými návrhy a sazbou.

Nejvíc vydáváním měsíčníku "Heřmanovský zpravodaj".
Dále to jsou plakáty, pozvánky, vizitky, letáky a další.
příprava knihy (od přepisu, přes zalomení stran až po odeslání do tiskárny),
grafický návrh raznice, silikonové náramky, pohlednice, ...

databáze

Práce s geografickým softwarem QGIS (zanesené mapy obce ve vrstvách)
On-line načítání z databáze CUZK, "off-line" z vlastních místních dat.

 • fotomapa
 • katastr nemovitostí
 • pozemky obce
 • zanesení infrastruktury
 • plán hřbitova
 • pasport veřejného osvětlení
 • pasport místních komunikací
 • a další
 

www stránky

Tvorba stránek, grafické návrhy
Úpravy šablon Webnode.
Správa a aktualizace www stránek.

Dnes se tím zabývám již pouze okrajově
(kromě aktualizací dat obce Heřmanov)

 • Sjednocení vzhledu dokumentů, formátování textu, příprava šablon, ..
 • Skenování, archivace dokumentů, zálohování
 • Tvorba databázových aplikací v programu MS Access

   
Martin Kout
Heřmanov 28
405 02  Děčín
martin@martinkout.cz

martin.kout28@gmail.com
tel.:(+420) 604 123 115
tel: (+420) 734 754 780
IČ: 62781596